Kulturní akce

Ovládání: Po kliknutí na vybraný náhled se zobrazí fotografie. Jednotlivé galerie (řady fotografií) lze po zobrazení fotografie ve speciálním okně procházet dopředu i dozadu klikáním na pravou či levou část právě zobrazené forografie nebo šipkami na klávesnici (není tedy potřeba klikat na malé šipky vyjíždějící po straně).

Zatím žádné galerie..